16512

کلرامین تی

مطلب زیر به معرفی یکی از داروهای بسیار مهم و حرفه ای در دنیای آبزی پروری اشاره خواهیم کرد.

کلرامین تی (هالامید)

یک انگل کش با طیف وسیع .

کارامد در درمان انگل های جلدی و آبششی از نوع ضعیف .

از بین برنده قارچ های ضعیف پوستی .

موثر در تخلیه سیستم گوارشی در مواردی چون انسداد روده و ضد عفونی آکواریوم هایی که مورد حمله تریکودینا قرار گرفتند .

بسیاری از فارم دار های دیسکس از کلرامین تی برای مبارزه با انگل های جلدی بهره میجویند.

این دارو با نمک و ترکیبات سدیم دار واکنش منفی نشان میدهد.

بنا براین پیشنهاد میکنم درمان رو در آکواریوم قرنطینه تمیز و فاقد هرگونه افزودنی انجام دهید .

یک گرم کلرامین تی مناسب برای صد لیتر آب میباشد .

نهایت مدت نگهداری ماهی در دارو 8 ساعت میباشد.

و بیش از زمان ذکر شده دارو تجزیه گشته و شیمی آب دستخوش تغییرات شیمیایی خواهد گردید .

اکسیژن دهی در طول درمان باید بالا تر از حد معمول باشد .

از غذادهی در طول هشت ساعت پرهیز کنید .

دمای مناسب:

در طول 8 ساعت 28 درجه میباشد.

استفاده از این دارو انگل هارو نابود میکنه .

ولی تخم انگل ها باقی خواهد ماند لذا باید پس از پنج روز درمان مجددا انجام پذیرد.

تا نوزادان انگلی متولد شده پیش از بلوغ و تخمریزی مجدد از بین روند .

در صورت پایین بودن سختی اب ( اب دستگاه اسمز معکوس) اسیدیته آب شدیدا کاهش یافته.

و مشکلات شوک پی اچ را ایجاد خواهد نمود .

بنا بر این میتوانی با بهره گیری از بیکربنات سدیم (جوش شیرین ) پی اچ آب رو تا 8 بالا برده و بعد درمان رو آغاز نمایید ،

البته من به شخصه آب لوله کشی شهری را برای درمان ترجیح میدهم.

چون سختی بالای آب مانع از نوسانات اسیدیته آب خواهد شد .

پیشنهاد میکنم در قرنطینه از سنگ هوای جدید استفاده کنید چون بعضی رسوبات دارویی در اثر برخورد با کلرامین تی تجزیه شده و آب رو مسموم میکنند .

شما میتوانید در طول قرنطینه از فیلتر ابری استفاده کنید تا ترشحات موکوز بدن دیسکس را جذب نماید.