16512

چشم های ورم کرده فلاور هورن

چشم های ورم کرده فلاور هورن

رفتار در زمان چشم های ورم کرده فلاور هورن :

  • باید یک مخزن بیمارستان باشد. مناسب ترین مخزن 10 یا 20 گالنی است. شما نباید از مخزن کوچکتر استفاده کنید ، زیرا فقط ماهی را از حرکت باز می دارد و می تواند مشکل را بدتر کند. اندازه پیشنهادی مخزن 20 گالن است.
ماهی فلاور هورن
  • آنتی بیوتیک ، کلاس تتراسایکلین لازم است. در آب گرم حل شده و در مخزن 500 میلی گرم تتراسایکلین (یا داکسی سایکلین) مخلوط می شود.
  • با استفاده از آب دپو هر 2 روز 100٪ تغییر آب دهید! آنتی بیوتیک جایگزین کنید. مرحله 2 را دنبال کنید
  • برای آکواریوم از بخاری استفاده کنید و آن را در دمای 32 درجه سانتیگراد قرار دهید.
  • حداقل 2 هفته زمان درمانی.
  • متیلن بلو باید در آب مخزن عفونت قارچی قرار داده شود. وقتی ماهی در آن مرحله است.