16512

لوکانتین صورتی فقط ماهی(زینتی و خوراکی)

رنگدانه لوکانتین صورتی  ساخت شرکت BASF آلمان می باشد.
رنگدانه لوکانتین صورتی برای ایجاد رنگ قابل قبول بافت ها در آبزیانی که میزان کافی رنگدانه طبیعی دریافت نمی کنند تهیه شده است.
رنگدانه لوکانتین صورتی پودری شکل بوده و حاوی 10 درصد آستاگزانتین به عنوان ماده موثر می باشد. 
رنگدانه لوکانتین صورتی حاوی آستاگزانتین است که منجر به رنگ آمیزی طیف نارنجی تا قرمز گوشت آبزیان خصوصا گونه های مختلف ماهی به ویژه قزل آلا و میگوها می شود.
رنگدانه لوکانتین صورتی دارای آستاگزانتین کاملا پایدار شده توسط اتوکسی کوئین می باشد که در شرایط پرورش کیفیت خود را کاملا حفظ می کند.
رنگدانه لوکانتین صورتی دارای آستاگرانتین است که یک آنتی اکسیدان بسیار قوی بوده و خواص آنتی اکسیدانی آن در گوشت ماهی، برای انسان نیز بسیار مفید است.
رنگدانه لوکانتین صورتی با دارا بودن آستاگزانتین باعث بهبود باروری و صفات تولید مثلی ماهیان مولد می شود.
رنگدانه لوکانتین صورتی کاملا با فعالیت های بیولوژیک بدن مطابقت داشته و هیچگونه عوارض جانبی ندارد. 
رنگدانه لوکانتین صورتی را می توان با در نظر گرفتن وزن و بازار هدف به مقادیر مختلف مصرف نمود.
رنگدانه لوکانتین صورتی با توجه به فرمول خوراک آبزیان و میزان و نوع چربی آن، مقدار مصرف متفاوتی خواهد داشت.
رنگدانه لوکانتین صورتی را می توان به مقدار 30 تا 60 میلی گرم در هر کیلوگرم به خوراک افزود.
رنگدانه لوکانتین صورتی در بسته بندی های 5 کیلوگرمی قابل عرضه می باشد که تا 18 ماه پس از تولید قابلیت مصرف داشته و در این مدت پایداری رنگدانه های موجود در آن کاملا ثابت می ماند.
رنگدانه لوکانتین صورتی را در جای خشک و خنک نگهداری و پس از هر بار مصرف درب آن کاملا بسته شود.