16512

قرنطینه دیسکس

شما بجز آکواریوم اصلی بایدیک آکواریوم قرنطینه داشته باشید.

برای قرنطینه حدودا 10تا15عدد دیسکس دواینچی یک آکواریوم 100الی120 لیتری کفایت میکند.

شما یک آکواریوم خالی رادرنظربگیرید شلنگ. آب را درآکواریومتان قراردهیدواجازه دهیدکه آبگیری شود دراین اثنا نصف. قاشق چایخوری پرمنگنات پتاسیم. را در یک بطری کوچک با آب ولرم حل کنید .و به آب آکواریومتان اضافه کنیدآکواریوم که پرشد بخاری وپمپ هوایش را روشن کنید.
بیوفیلترتان رادریک سطل حاوی آب ونمک نیمه غلیظ بگذارید وتا فردا صبرکنید.

سیف کننده برای قرنطینه دیسکس

پس از گذشت24ساعت آکواریومتان راکاملا تخلیه کنید.
دوباره با آب شیرپرکنید یک اسکاچ نو تهیه کنید. ودرحین پرشدن آکواریوم کفه ودیواره ها وحتی پل وکمربندهای آکواریومتان را حسابی با اسکاچ پاک کنید.
آکواریوم که پرشد دوباره خالی کنید.
یکباردیگر پرکنیدواگر رسوب یا آشغالی مشاهده کردید.
برای سومین بار دوباره آب راتخلیه وپرکنید.
حالا شاهدیک آکواریوم تمیزویک آب شفاف هستید.
بخاری ومتعلقات آکواریوم را با اسکاچ بشویید وبه برق وصل کنید.

وازیک سیف کننده آب مثل:

اسکلارین شرکت تروپیکال

یا آکواسیف شرکت تترا استفاده کنید

داروی قرنطینه دیسکس بهتراست داروهایی از قبیل نیترو فورانتوئین (متوقف کردن و از بین بردن باکتریها)


اکسی تترا سایکلین (درمان عفونتهای داخلی_عفونتهای پوستی_ورم شکمی)


سیپرو فلوکساسین (درمان عفونتهای باکتریایی)

و…..را بعنوان جعبه کمکهای اولیه در دسترس داشته باشید. تابهنگام بیماری ازهریک استفاده کنید
بازهم ازداروهای مخصوص شرکتهای معتبرمثل.

جنرال تونیک شرکت تترا

یا دیسکس مجیک تریتمنت شرکت آزو

دردسترس داشته باشید

خرید دیسکس و قرنطینه دیسکس

چه خوب است وقتی قصد خرید دیسکس یاهرماهی دیگری رادارید. از عملکرد مسئول و عوامل فروشگاه آگاهی داشته باشید وماهی مربوطه را زیرنظربگیرید.
اگرفروشگاه ماهی سیفون مرتب دارد .وازبهترین غذاهای ماهی استفاده میکند .یک مزیت بزرگ برای شماخریداراست.
درهنگام غذاخوردن به ماهی دقت کنید وبهترین وسالمترین ماهیها را انتخاب کنید.

برای دیسکس یاهرماهی دیگری بزرگی ملاک انتخابتان نباشد. ملاک انتخابتان استایل ماهی رنگ ماهی وشادابی .وسرحال بودن ماهی باشد .

طریقه هم دما کردن دیسکس

کیسه حاوی دیسکسهارو با آب ولرم بشویید .بعدباهمان حالت دربسته بمدت 15دقیقه داخل آکواریوم و روی آب قراردهیدتا همدما شوند.

آب به آب کردن برای قرنطینه دیسکس

سپس نایلون را دریک سطل بگذاریدودرب نایلون را بازکنید. بوسیله یک شلنگ هوا ازآکواریوم آب بگیرید وداخل نایلون حاوی دیسکس بندازیدتا رفته رفته پرشود. اگرحدودا ده لیترآب به داخل نایلون ماهی بریزد. کفایت میکندشایدتایکساعت هم طول بکشداما به هیچ عنوان عجله نکنید.

جابجایی دیسکس

حالامیبایستی بایک تورتمیز دانه به دانه.دیسکسهارا به داخل خانه جدیدشان هدایت کنید.
هیچوقت داخل یک تور دودیسکس رانندازید. تماس بدن دیسکسها به روی هم تکانهایشان. داخل تور باعث سابیدن وازبین رفتن پولکهای بسیار ریزشان میشود. وخوداین امرباعث عفونتهای پوستی وقارچی خواهدشد. بذای دیسکسهای دواینچ به بالا ازیک بیوفیلترویک .تاپ فیلتراستفاده کنیدولی برای دیسکسهای یک اینچ فقط یک بیوفیلترکفایت میکندچراکه تلاطم زیادآب مناسب دیسکس نیست.
تافردابه ماهیهایتان غذاندهیدتا به جایگاه وخانه جدیدشان عادت کنند.

تغذیه دیسکس

بهتراست که به دیسکس هاتاسایز دواینچ میکس دل بدهید.
وبه دیسکسهای بزرگترمیکس دل بهمراه غذاهای معتبر مانند.


دیسکس دی پنجاه تروپیکال.

دی آلیوپلاس


دی ویتال پلاس


کریل گرن


آستاکالر

و…..استفاده کنید.