16512

جلبک مویی قهوه ای

جلبک مویی قهوه ای

عدم ایجاد سیکل ازت در اکواریوم و نبود جلبک خوارها در اکواریومهای تازه راه اندازی شده از عوامل اصلی رشد این جلبک به حساب می ایند.

روش از بین بردن:

پاک کردن این جلبک و خروج ان با استفاده از ابزاری مانند مسواک تا حد امکان بسیار تاثیر گذار میباشد در ادامه استفاده از جلبکخوارهایی مانند سیامی نیز بسیار مفید است. انواع میگوها علاقمند به خوردن این جلبک میباشند هرچند به اندازه سیامی مفید نیستند.