16512

مرغ گوشتی

             کنسانتره 2٫5 درصد جوجه گوشتی

انرژی قابل متابولیسمkcal/kg1500
پروتئین خام%11٫5
کلسیم%14٫5
فسفر قابل دسترس%8/5
لیزین قابل هضم%3/2
متیونین قابل هضم%7/1
متیونین + سیستین قابل هضم%7٫53
ترئونین قابل هضم%1٫2
انرژی قابل متابولیسمkcal/kg1500

 

 

 

 

 


کنسانتره 5 درصد مرغ گوشتی گلد

ویژگی استفاده از کنسانتره 5 درصد

افزایش بهره وری در تولید مرع گوشتی

تسریع در سرعت رشد

افزایش سطح ایمنی پرنده

میکس بسیار عالی با سایر اقلام خوراک مرغ گوشتی

اقتصادی بودن جیره پیشنهادی

ترکیبات: DL-متیونین، L-لیزین، مواد معدنی و ویتامینه با فرمول اختصاصی، کولین کلراید، دی و منو کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، فیتاز، مولتی آنزیم، آنتی اکسیدان، کریر و افزودنی مجاز.

 

 

 

                                                        کنسانتره 5 درصد جوجه گوشتی گلد
           انرژی قابل متابولیسمkcal/kg1200
               پروتئین خام%7

         کلسیم

%12

  فسفر قابل دسترس

%4٫85
           لیزین قابل هضم%2٫5
         متیونین قابل هضم%3٫8
   متیونین + سیستین قابل هضم%3٫9
         ترئونین قابل هضم%0٫74

 

 

توصیه های لازم برای انبارداری کنسانتره:

  • محل نگهداری باید عاری از هرگونه قارچ و کپک باشد.
  • عدم آلودگی با آفات انباری مانند شپشک، سوسک و موش
  • در معرض حرارت و رطوبت نباید قرار گیرد.
  • حتما روی پالت قرار داده شود.