طیـور برای زنده ماندن، تولید مثل، تولید اقتصادی و انجام واکنش های زیستی و حفظ سلامت علاوه بر نیاز به کربوهیدراتها، پروتئین ها و چربی ها به مـواد مغذی دیگـری هم احتیاج دارند. مکمل نیم درصد مرغ تخمگذار تولید شده توسط آرین رویش علاوه بر تامین نیازهای طیور تخمگـذار (طبق استاندارد سازمان دامپزشکی کشور) باعث رشد، افزایش تولید، تولید تخم مـرغ با اندازه مناسب افزایش مقاومت پوسته، تقویت اسکلت و عضلات، افزایش ایمنی بدن و تقویت سیستم عصبی می شود.

جایگزینی بخشی از مواد معدنی با منابع آلی در مکمل تخمگذار آرین رویش از ویژگی های منحصر به فرد آن است که جذب آنرا نسبت به سایر منابع مواد معدنی بهبود می بخشد و باعث افزایش عمر اقتصادی طیور تخمگذار می گردد.