16512

مرغ تخم گذار

  • قدار و روش مصرف:

2٫5 کیلوگرم مکمل معدنی + 2٫5 کیلوگرم مکمل ویتامینه در هر تن دان.

 

  • بستــه بنـــــدی: پاکت هــای کامپــوزیت 25 کیلـوگرمــی
  • شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.