16512

رویال ویت 5درصد

این کنسانتره در 4 مرحله طراحی شده تا در هر مرحله نیازمندی دقیق پرنده تامین گردد.

 

بدون شک اصلاح نژاد جوجه های بوقلمون طی 15 سال گذشته موجب بهبود عملکرد و افزایش راندمان پرورش بوقلمون گردیده است. در کنار این بهبود، نیاز های غذایی و امکان ایجاد تنش با محیط نیز دچار تغییر گردیده و لزوم تغذیه بر اساس تامین مواد مغذی مطابق با نیاز واقعی دو چندان گردیده است. در این راستا و با توجه به لزوم تغذیه جوجه بوقلمون، بر اساس تامین کلیه مواد مغذی،گروه علمی شرکت اقدام به تنظیم برنامه تغذیه مرحله ای بر مبنای کنسانتره چهارگانه نموده است.
هدف این برنامه کسب بالاترین عملکرد بر مبنای آخرین یافته های علم تغذیه و رسیدن به حداکثر مقاومت در برابر بیماری ها و کاستن از تلفات می باشد. در تغذیه مرحله ای با افزایش سن، نیاز جوجه ها به انرژی به صورت خطی افزایش یافته در حالی که نیاز به سایر مواد مغذی (پروتئین، اسید های آمینه،کلسیم و فسفر) به صورت خطی کاهش می یابد.
در صورت استفاده از کنسانتره تک گانه بدن پرنده تحت تاثیر فشار متابولیک ناشی از عدم تعادل مواد مغذی قرار می گیرد.
رویال ویت1:
یکی از فاکتور های مهم جهت دستیابی به وزن نهایی مطلوب، تغذیه صحیح بوقلمون در دوره آغازین می باشد به گونه ای که معمولا کاهش وزن ناشی از کمبود مواد مغذی جیره در دوره آغازین تا پایان دوره پرورش قابل جبران نخواهد بود.
استفاده از رویال ویت1 شرکت تهران طیور در 4 هفته آغازین پرورش ضمن تامین تمام مواد مغذی و افزودنی های مورد نیاز بوقلمون موجب تسریع در رشد و تکامل دستگاه گوارش و سیستم ایمنی می گردد.
رویال ویت 2-3-4
با افزایش سن بوقلمون نیاز پرنده به انرژی افزایش یافته در حالی که نیاز به سایر مواد مغذی نظیر پروتئین، اسید های آمینه،کلسیم، فسفر و... کاهش می یابد. بنابراین استفاده از یک نوع کنسانتره در کل دوره پرورش منجر به کمبود مواد مغذی (under-feeding) در ابتدای دوره و تغذیه مازاد (over-feeding) در پایان دوره پرورش می شود که در دو حالت پرنده تحت تاثیر فشار متابولیک قرار گرفته و این مسئله منجر به کاهش رشد وافزایش زمینه ابتلا به بیماری های مختلف می¬گردد.
مواد تشکیل دهنده کنسانتره رویال ویت:
دی و مونوکلسیم فسفات، ال  لیزین هیدروکلراید، دی ال متیونین، مکمل ویتامینه و معدنی ویژه،کولین، نمک، جوش شیرین،آنتی اکسیدان،کریر گیاهی و سایر افزودنی های مجاز.
ترکیبات سفارشی:
اسیدی فایر، پری بیوتیک، مولتی آنزیم و محرک رشد
میزان مصرف:
کنسانتره رویال ویت را به میزان 50 کیلوگرم در هر تن خوراک یا به عبارتی 5%با سایر اقلام دان مخلوط نمایید.
نحوه مصرف:
کنسانتره رویال ویت را به تدریج با سایر اقلام دان در میکسر اضافه نموده و حداقل 40 دقیقه عمل میکس را پس از بارگیری کامل مواد در میکسر ادامه دهید.
از آسیاب مجدد کنسانتره رویال ویت خودداری نمایید.

 

 آنالیز تقریبی کنسانتره 5% بوقلمون با احتساب مواد مغذی آزاد شده از عملکرد آنزیم¬های موجود در کنسانتره

میزان مصرف 50 کیلوگرم در هر تن خوراک

ماده مغذی

واحد

رویال ویت 1

رویال ویت 2

رویال ویت 3

رویال ویت 4

انرژی قابل متابولیسم

Kcal/Kg

1875

1875

1875

1875

پروتئین

%

8/2

8

8

8

متیونین

%

4/9

3/88

3/38

2/9

متیونین + سیستئین

%

5/05

4

3/5

3

ترئونین

%

1

0/5

-

-

لیزین

%

2

1/5

1/5

1/5

کلسیم

%

22

19

17

15

فسفر

%

7

5

4

3

پتاسیم

%

0/29

0/29

0/29

0/29

سدیم

%

2/5

2/5

2/5

2/5

کلر

%

4/2

4/2

4/2

4/2

 

بجیره بوقلمون گوشتی نژادهای سنگین با رویال ویت تهران طیور

پایانی 3

پایانی 2

پایانی 1

رشد3

رشد 2

رشد 1

آغازین

 

147-127

126 - 106

85-105

84 - 64

63 - 43

42 -22

21 - 0

سن(روز)

4

4

3

3

2

1

1

نوع رویال ویت

 
    

پیشنهاد 2

پیشنهاد 1

پیشنهاد 2

پیشنهاد 1

پیشنهاد 2

پیشنهاد 1

جیره پیشنهادی

23

23

23

23

16

16

16

16

16

16

روغن

720

695

652

582

526

530

464

467

416

420

ذرت

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

رویال ویت

207

232

275

345

408

384

470

437

518

464

کنجاله سویا44%

-

-

-

-

-

20

-

30

-

50

گلوتن ذرت60%

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

جمع