09126168829 اصفهان(صفوی)09132681411_ سایت دارای نماد اعتماد میباشد(پایین صفحه) شماره تماس پشتیبانی

سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی می باشد

عواقب بستر خیس در طیور

عواقب ناشی از وجود بستر خیس در طیور

۱- افزایش مقدار آمونیاك در سالن که ناشی از تخمیر اوره میباشد .
۲- کاهش مصرف دان ناشی از افزایش آمونیاك و بروز و یا تشدید عوارض تنفسی و مستعد شدن گله به بیماريهاي میکروبی و کلی باسیلوز
۳- کاهش جذب مواد و کاهش راندمان و عملکرد گله .
۴- مستعد شدن گله به بیماريهاي روده و بویژه کوکسیدیوز
۵- آلودگی سطح خارجی پرنده چه عواملی سبب می شود تا در فصل سرما رطوبت را کنترل کنیم

بیشتر بخوانید