16512

تخم شتر مرغ

  _MG_8768   _MG_8763

متداول طبخ می شود .شرکت ایراکن با توانایی تولید سالانه قریب به 10000 عدد تخم شترمرغ از گله مولد خود یکی از بزرگترین تولیدکنندگان در صنعت شترمرغ به شمار می رود .
قابل ذکر است نزدیک به 98% از این تعداد تخم تولیدی در سالنهای و تجهیزات جوجه کشی این شرکت جهت تولید جوجه یک روزه شارژ می گردد .مدت زمان جوجه کشی برای تخم این پرنده بین 40 تا 42 روز می باشد .تخم تا 38 روزگی در دستگاههای سترو پس آن تا خروج جوجه در دستگاههای هجر قرار می گیرند .