09126168829 شماره تماس پشتیبانی

سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی می باشد

دان آماده مرغ گوشتی

میان دان

شکل فیزیکی دان به صورت پلت می باشد.
* میزان مصرف میان دان حداقل ۱۸۰۰ گرم به ازای هر قطعه جوجه در نظر گرفته شود.
* مواد تشکیل دهنده پیش دان عبارتند از:
ذرت، کنجاله سویا، گندم، روغن های گیاهی، پودر ماهی، مکمل های معدنی و ویتامینه غنی شده، دی کلسیم فسفات، متیونین، لیزین، فیتاز، مولتی آنزیم، توکسین بایندر، محرک رشد و افزودنیهای مجاز

بیشتر بخوانید

پیشدان

فرم فیزیکی دان به صورت کرامبل است.
میزان مصرف پیش دان حداقل ۶۵۰ گرم به ازای هر قطعه می باشد.
افزایش رشد جوجه در هفته دوم
کاهش استرس گله در برابر واکسیناسیون هایی که در گله انجام شده
مواد تشکیل دهنده پیش دان عبارتند از:
ذرت، کنجاله سویا، گندم، مکمل های معدنی و ویتامینه غنی شده، دی کلسیم فسفات، متیونین، لیزین، فیتاز، مولتی آنزیم، توکسین بایندر، محرک رشد و افزودنیهای مجاز

بیشتر بخوانید