09126168829 اصفهان(صفوی)09132681411_ سایت دارای نماد اعتماد میباشد(پایین صفحه) شماره تماس پشتیبانی

سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی می باشد

محرک رشد واناژن

  بهبود دهنده رشد و دارای کلیه ترکیبات معدنی ضروری و 67 عنصر بسیار ضروری برای بقا و رشد آبزیان میباشد.

تاثیرمصرف محرک رشد بر روی آبزیان:

  • بهبود جذب مواد غذائی از طریق افزایش تراکم، طول وعرض پرزهای روده باریک
  • بهبود میزان رشد، افزایش طول بدن، کاهش تلفات وافزایش مقاومت در شرائط استرس
  • افزایش میزان تولید تخم واسپرم، افزایش بازماندگی لاروها
  • افزايش سيستم ايمني بدن، افزايش مقاومت بدن ماهيان در مقابل بيماريها

نتایج آزمایشات تاثیر محرک رشد بر روی بچه ماهی:

میزان محرک افزوده شده

25/0 درصد

5/0 درصد

75/0 درصد

وزن اولیه بدن

1 گرم

1 گرم

1 گرم

وزن نهائی بدن

45/15 گرم

06/16 گرم

37/15 گرم

بهبود

5/16 درصد

5/21 درصد

9/15 درصد

میزان بازماندگی

100 درصد

100 درصد

5/99 درصد