09126168829 شماره تماس پشتیبانی

سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی می باشد

مولتی بهسیل ۱۰۰

مولتی بهسیل ۱۰۰ (یک محصول پروبیوتیک)

  • مولتی بهسیل ۱۰۰ (یک محصول پروبیوتیک)

صنعت طيور يکي از فعاليت هاي مهم اقتصادي در بسياري از کشورها است. پرورش متراکم پرندگان همراه با قرار گرفتن در معرض عوامل تنش زا، بيماري ها و آسيب هاي محيطي است که باعث آسيب هاي اقتصادي جدي مي شود.

جلوگيري و کنترل بيماري ها در دهه هاي اخير منجر به افزايش استفاده از داروهاي دامپزشکي شده است. اما استفاده از عوامل ضد ميکروبي به دليل ايجاد مقاومت به مواد ضد ميکروبي عليه باکتري هاي بيماري زا مورد ترديد قرار گرفته است. بنابر اين، احتمال توقف استفاده از محرک هاي رشد در طيور و نگراني در مورد عوارض استفاده از آن ها به عنوان عوامل درماني، تمايل کارخانجات خوراک و مصرف کنندگان را به يافتن جايگزين هاي مناسب افزايش داده است.

پروبيوتيک ها از جمله جايگزين هاي مورد نظر هستند. جايگزين کردن باکتري هاي مفيد در دستگاه گوارش طيور موضوع جديدي نيست. ولي، زمان، مکان و چگونگي استفاده از آن ها هنوز به طور کامل مشخص نشده است.

بیشتر بخوانید