09126168829 شماره تماس پشتیبانی

سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی می باشد

پروبیوتیک های مولتی

بهسیل پلاس ۳۰۰ (یک محصول سنبیوتیک)

  • بهسیل پلاس ۳۰۰ (یک محصول سنبیوتیک)

سنبیوتیک ها مخلوط توام پروبيوتيک ها و پري بيوتيک ها هستند و در واقع از اثرات همکوشي اين دو با هم بهره مي برند. استفاده از سنبيوتيک ها داراي مزاياي بيشتري در مقايسه نسبت به استفاده ي تنها از هر کدام از پرو و پري بيوتيک ها است.

بیشتر بخوانید

مولتی بهسیل ۱۰۰ (یک محصول پروبیوتیک)

  • مولتی بهسیل ۱۰۰ (یک محصول پروبیوتیک)

صنعت طيور يکي از فعاليت هاي مهم اقتصادي در بسياري از کشورها است. پرورش متراکم پرندگان همراه با قرار گرفتن در معرض عوامل تنش زا، بيماري ها و آسيب هاي محيطي است که باعث آسيب هاي اقتصادي جدي مي شود.

جلوگيري و کنترل بيماري ها در دهه هاي اخير منجر به افزايش استفاده از داروهاي دامپزشکي شده است. اما استفاده از عوامل ضد ميکروبي به دليل ايجاد مقاومت به مواد ضد ميکروبي عليه باکتري هاي بيماري زا مورد ترديد قرار گرفته است. بنابر اين، احتمال توقف استفاده از محرک هاي رشد در طيور و نگراني در مورد عوارض استفاده از آن ها به عنوان عوامل درماني، تمايل کارخانجات خوراک و مصرف کنندگان را به يافتن جايگزين هاي مناسب افزايش داده است.

پروبيوتيک ها از جمله جايگزين هاي مورد نظر هستند. جايگزين کردن باکتري هاي مفيد در دستگاه گوارش طيور موضوع جديدي نيست. ولي، زمان، مکان و چگونگي استفاده از آن ها هنوز به طور کامل مشخص نشده است.

بیشتر بخوانید

مولتی بهزیم ۲۵۰ (یک محصول با ۶ آنزیم)

  • مولتی بهزیم ۲۵۰ (یک محصول با ۶ آنزیم)

به منظور کاهش هزينه هاي توليد در کارخانه هاي خوراک دام وطيور و آبزيان، گروه زيست فرآورده هاي بهمن بر آن شده است که مولتي آنزيم توليدي خود را به دو صورت ( مولتي بهزيم ۲۰۰ و مولتي بهزيم ۲۵۰) در اختيار مصرف کنندگان محترم قرار دهد.

mix-multibehzym

مولتي بهزيم ۲۵۰ نيز همانند مولتي بهزيم ۲۰۰ از سوش باکتريايي تهيه شده و مقاوم به درجه حرارت بالا مي باشد.

مولتي بهزيم ۲۵۰ حاوي آنزيم سيکلودکسترين گليکوزيل ترانسفراز مي باشد. اين آنزيم با اثر بر روي نشاسته موجود در آرد گندم، جو و ذرت توليد يک نانو کپسول به نام سيکلودکسترين مي کند. اين نانو کپسول با اتصال به ويتامين ها، اسيدهاي آمينه، اسيد فيتيک، فسفر و غيره سبب افزايش جذب روده اي در طيور و آبزيان مي گردد.

در حال حاضر از سيکلو دکسترين به عنوان کرير دارو و واکسن خوراکي دامي و حتي انساني استفاده مي گردد. علاوه بر سيکلودکسترين گليکوزيل ترانسفراز اين مولتي آنزيم شامل  آنزيم هاي پروتئاز، پپتيداز، آميلاز، زايلاناز و ليپاز نيز مي باشد.

البته در اين مولتي آنزيم، آنزيم هاي ديگري نظير فيتاز، سلولاز و گلوکوناز نيز با فعاليت کمتر وجود دارند.

 

Table1-behzim250

 

 

TABLE2-BEHZIM250

بیشتر بخوانید